Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 LISTOPAD 2014

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę Ojcze nasz, wypowiadamy wezwanie: Przyjdź królestwo Twoje, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności. Po Mszy św. o godz.11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia.

2. We wtorek o godz.16.30 spotkanie dla chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. Prosimy rodziców o wyrażenie zgody oraz towarzyszenie im modlitwą w przygotowaniu do służby przy ołtarzu.

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent - czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nad naszym podejściem do wiary w codziennym życiu. Spotkanie Zespołu charytatywnego w przyszłą niedzielę o godz.16.00.

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy + Krystynę Płoskonka.


       ks. Jerzy Raźny, proboszcz


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 Niedziela Zwykła 16 XI  2014.


1. Przeżywamy dziś 33 niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Dzisiaj Msza św. chrzcielna o godz.12.30.
2. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych, zwana ?wypominkami?. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie. Jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego pragniemy wspomagać naszych braci i siostry należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się. Wypominki
w naszym kościele odprawiane są w dni powszednie o godz.17.30 oraz w niedzielę przed Mszą św. o godz.8.00 i 15.00.
3. We czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie o godz.18.00.
4. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Mszą św. o godz.18.00 rozpoczną się rekolekcje organizowane przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym p.t. "Duch Święty w Maryi", które poprowadzi O. Mihowil Filipowicz. Szczegóły na ulotkach i w gablotce Parafialnej. Serdecznie zapraszamy.
5. Bóg zapłać za ofiary na dalszy remont naszego kościoła. Rada Parafialna przyjęła 16.192,- i 5 euro. Na konto parafialne wpłynęło 5.155,-. Z Mszy św. zbiorowych przekazano 6.390,-. Zostały zamówione nowe klęczniki- konfesjonały.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
- 17 XI - św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; wdowa.
- 18 XI - bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica
- 19 XI - bł. Salomea (1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza
- 20 XI - św. Rafał Kalinowski (1835-1907), kapłan, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem;
- 22 XI - św. Cecylia (III wiek), dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego. W niedzielę 23 o godz. 15.00 Msza św. za zmarłych chórzystów oraz w intencji członków Chóru im. ks. J. Hajduka oraz ich rodzin.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy + Karola Kordeczkę.


ks. Jerzy Raźny, proboszcz

 


Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl