Ogłoszenia parafialneOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      15 LISTOPADA  2015R.

1. Dziś ? trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.


2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety. Zachęcamy zwłaszcza młodych do zainteresowania się Ruchem Czystych Serc. Informacje na ten temat możemy znaleźć na stronach internetowych i w dwumiesięczniku ?Miłujcie się?. We środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MBNP. W czwartek całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu.  W sobotę ? wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.


3. Za tydzień ? ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.  Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto obchodzić będą P. Organista i Chórzyści z racji 70 rocznicy powstania Chóru im. Ks. Józefa Hajduka w naszej parafii oraz przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego. Uroczysta Msza św. w int. Chórzystów i ich rodzin oraz za zmarłych organistów i członków Chóru o godz.15.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


4. Od przyszłego tygodnia Panowie Organista i Kościelni udadzą się do naszych domów z opłatkami. Ofiary składane przy tej okazji stanowią część wynagrodzenia za ich całoroczną pracę.


5. Dzisiejsze ofiary na tace są przeznaczone na ŚDM.


5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: + Barbara Krzyżowska i +Wanda Nowakowska.


Ks. Jerzy Raźny, proboszcz


TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU- 8 XI 2015

 

1. Przeżywamy dzisiaj VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku obejmujemy naszą modlitwą i ofiarą chrześcijan prześladowanych w Syrii. Część składanych dzisiaj ofiar na tacę zostanie przekazana na ten cel. Możemy to również uczynić wysyłając SMS ?Ratuje? pod nr 72405. Koszt 2,46 .

 

3. Jutro - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji polecajmy w sposób szczególny Ojca św. Franciszka.

 

4. W najbliższą środę 11 listopada przypada 97 rocznica odzyskania Niepodległości.  Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz.15.00. Po Mszy Św. wieczornej o godz.18.00 Nowenna do MBNP
i spotkanie Zespołu Charytatywnego. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

5. W przyszłą niedzielę 15 listopada odbędzie się IX Zagórzańskie Spotkanie Chórów. Rozpoczęcie o godz.13.30 w kościele p.w.  Miłosierdzia Bożego
w Mszanie Dolnej. Szczegóły na afiszach i plakatach.

 

6. Dzisiaj Rada Parafialna przyjmuje ofiary na dalszy remont naszego kościoła.

 

7. Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i roczne. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. W minionym tygodniu pożegnaliśmy +Józefa Kuziaka. Wieczny odpoczynek?

 

 

Ks. Jerzy Raźny, proboszcz

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 

  • 10 XI - św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu przed najazdami barbarzyńców w V wieku (wspomnienie obowiązkowe);

  • 11 XI - św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął z gorliwości pasterskiej i praktykowania miłosierdzia chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został zaliczony do grona świętych jako pierwszy spośród tych, którzy nie byli męczennikami (wspomnienie obowiązkowe);

  • 12 XI - św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił śmiercią męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku (wspomnienie obowiązkowe);

  • 13 XI - święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11 XI 1003 roku (wspomnienie obowiązkowe).
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 PAŹDZIERNIKA  2015 r.

1. Dziś - dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna także Tydzień Misyjny w Polsce, który będziemy przeżywać pod hasłem ?Od nawrócenia do misji?. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi.  Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.

 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont kościoła w zeszłą niedzielę. Rada Parafialna przyjęła 10.814 zł i 10 euro. Na konto remontowe wpłynęło 3.410,-. Z Mszy św. zbiorowych przekazano 6.960,-. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

 

3. We czwartek 22 października będziemy przeżywali wspomnienie św. Jana Pawła II. Wyjazd na uroczystości odpustowe do sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie o godz.15.00 z parkingu pod kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy do jutra w sklepie Michael, obok kościoła.

 

2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.

 

3. W środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z nabożeństwem różańcowym.

 

4. Za tydzień - trzydziesta niedziela w ciągu roku. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO.

 

6. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. W związku z tym przypominamy, że w najbliższych dniach można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w kancelarii parafialnej.

 

 

Ks. Jerzy Raźny, proboszcz

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

20 X - św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku (wspomnienie obowiązkowe);

21 X - bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmarł 20 X 1409 roku (wspomnienie obowiązkowe);

22 X - św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany 27 IV 2014 roku (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

27 NIEDZIELA ZWYKŁA

4 PAŹDZIERNIK 2015

 

 

 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca października, Zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Nabożeństwo różańcowe o godz.17.30.

 

2. Jutro przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, we środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z nabożeństwem różańcowym. Spotkanie Zespołu Charytatywnego o godz.19.00 na plebanii.

 

3. We czwartek całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu.

 

4. W piątek święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

 

5. W przyszłą niedzielę przypada XV Dzień Papieski, który będziemy przeżywać pod hasłem: ? Jan Paweł II - Patron rodziny?. Zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na remont naszego kościoła. Przed Mszą św. o godz.6.30 błogosławieństwo pielgrzymów udających się do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Nabożeństwo różańcowe w Bazylice  o ogdz.15.30. Msza św. na zakończenie o godz.16.00. Wszystkim pielgrzymom życzymy wielu łask oraz opieki i wstawiennictwa NMP.

 

6. Intencje modlitwy na miesiąc październik:

Ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi.

Misyjna: Aby rozwijał się duch Ewangelii krajach Azjatyckich.

Parafialna. W intencji Ojczyzny i najbliższych wyborów parlamentarnych.

 

 

 

 

Ks. Jerzy Raźny, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 WRZEŚNIA 2015 R.


1. Dzisiaj 25 niedziela zwykła, w naszej wspólnocie święto dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Dziękujemy mieszkańcom Mszany Górnej za wieniec dożynkowy i przyniesione dary. Przy pomocy łaski Bożej i współpracy z łaską Bożą chciejmy sami przynieść piękne owoce życia i złożyć je najlepszemu Bogu.
2. W przyszłą niedzielę 29 września będziemy przeżywali Uroczystość Odpustową ku czci naszego patrona św. Michała Archanioła. Mszy św. o godz.11.00 będzie przewodniczył ks. Prałat Wiesław Piotrowski, proboszcz i kustosz sanktuarium Maryjnego w Limanowej. Kazania wygłosi w tym dniu ks. Krzysztof ze zgromadzenia księży Michalitów. Będzie możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła. Na zakończenie Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy orkiestrę, chór, asysty w strojach regionalnych, dzieci do sypania kwiatów. Natomiast w sam dzień liturgicznego wspomnienia św. Michała Archanioła, we wtorek 29 września Msza św. o godz.18.00, której będzie przewodniczył ks. Infułat Franciszek Kołacz zostanie odprawiona w intencji wszystkich mieszkańców miasta Mszany Dolnej oraz P. Burmistrza i Radnych oraz ich rodzin. Zapraszamy w tym dniu reprezentacje różnych środowisk naszej małej ojczyzny, w tym także uczniów, nauczycieli, wychowawców szkół miejskich. Niech św. Michał Archanioł Patron Miasta Mszany Dolnej umocni nas wszystkich w odważnym wyznawaniu wiary i broni przed wszelkim niebezpieczeństwem. Pozostałe Msz św. we wtorek 29 września o godz.6.30,8.00,9.30,15.00. Na zakończenie możliwość przejścia w procesji wokół ołtarza i zawierzenie św. patronowi. Od dzisiaj rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Michała Archanioła. Po każdej Mszy św. modlitwa, litania i akt zawierzenia. Nowenna w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. Dzień 29 września to także liturgiczne wspomnienie św. Rafała. Już teraz z okazji przypadających w tym dniu imienin składamy ks. Rafałowi oraz wszystkim solenizantom wszelkich łask Bożych i wstawiennictwa św. Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela.
3. We czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz.18.00 Msza św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

4. W tym tygodniu przypada święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty/21/ wspomnienie błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej(22) oraz św. O. Pio z Pietrelciny(23).
5. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont naszego kościoła. W minioną niedzielę Rada Parafialna przyjęła 13.748 zł. i 100 euro. Na konto remontowe wpłynęło 3.955 złotych. Z Mszy św. zbiorowych przekazano 6.185 zł. Zakończono wymianę blend okiennych osłaniających witraże. Szacunkowy koszt jednego okna wraz z montażem to ponad  8.000 zł, elementy otwierane wraz z siłownikiem to 2.000 zł za sztukę. W tym roku łącznie wypłaciliśmy 55.000 zł za wymianę 6 okiem od strony południowej. Obecnie rozpoczęły się prace blacharskie a po ich zakończeniu przystąpimy do remontu elewacji od strony południowej gdzie istnieje konieczność wymiany przewodu kominowego i najlepiej zamiany kotłowni z węglowej na gazową. Zależy to jednak od warunków technicznych przyłącza gazu i pomieszczeń kotłowni. W przygotowaniu opracowanie projektu tych prac.
6. Tradycyjnie już w trzecią niedzielę września obchodzony jest w Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do korzystania z prasy i książki katolickiej. Także radio i telewizja katolicka pozwalają nie tylko ubogacić się wewnętrznie ale poznać chrześcijańskie spojrzenie na wiele zagadnień dziejących się w świecie i w naszej ojczyźnie. Nie opierajmy naszej opinii tylko na jednym punkcie spojrzenia najczęściej dalekim od chrześcijańskiej wizji świata. Chętnie korzystajmy ale bądźmy także uczciwi. Praktycznie co miesiąc odnotowujemy kilkuset złotowy debet w opłatach za prasę znajdująca się na stolikach. W budynku organistówki znajduje się również biblioteka i czytelnia prasy katolickiej, jest wiele nowych pozycji książkowych i prasa z ostatnich tygodni. Gorąco zachęcamy do korzystania także z tej formy czytelnictwa. Zwłaszcza młodym przypominamy o wielu katolickich portalach internetowych w tym także przygotowujących do ŚDM. Pogłębiajmy naszą wiarę poszerzając wiedzę o temay religijne i społeczne.
7. W piątek pożegnaliśmy + Marię  Wacławik. Wieczny odpoczynek?
8. Serdecznie zapraszamy na Koncert o. Łukasza Buksy OFM, w najbliższy piątek o godz.18.00 na Sali Gimnastycznej "Instalu" w ramach przygotowania do ŚDM zatytułowany "Obudź Się! Możesz Więcej". Koncert jest adresowany do wszystkich, którzy czują się młodzi duchem i chcą w życiu jeszcze coś zrobić dla Pana Boga. Zapraszamy!


Ks. Jerzy Raźny, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 WRZEŚNIA 2015

1. Dziś - dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem kolejny dzień fatimski i rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Procesja fatimska dziś po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 18.00.

2. Jutro przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Po Mszach św. uczczenie relikwii Krzyża Świętego. 

3. We wtorek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Maryjnym w Limanowej.

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, we czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz.12.00 Różaniec, modlitwy i koronka do miłosierdzia Bożego o godz.15.00. W tym dniu 76. rocznica najazdu sowieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.

6. W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a także patrona młodzieży i wielu z nas. Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie Oazy.

8. Dzisiaj rada Parafialna przyjmuje ofiary na remont naszego kościoła. W przyszłą niedzielę o godz.11.00 Msza św. dziękczynna za zbiory. Gospodarzami dożynek będą mieszkańcy Mszany Górnej.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: +Jadwiga Samolej, +Ryszard Knapczyk. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Ks. Jerzy Raźny, proboszcz

 


Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl