Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Mszanie Dolnej

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Transmisja on-line

Msza święta na żywo

Nabożenstwa

Rozkład nabożeństw w kościele

Wydarzenia z Archidiecezji Krakowskiej

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Dzien otwarty Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów
17/04

 

 

Wirtualny-Dzien-Otwarty---informacje_2

 

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie jest szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Podstawą procesu wychowawczego są zasady i wartości chrześcijańskie. Liceum kontynuuje tradycje pierwszej w Europie nowożytnej szkoły powszechnej, założonej przez hiszpańskiego księdza Józefa Kalasancjusza w 1557 roku w Rzymie oraz bogate tradycje szkolnictwa pijarskiego w Polsce.

 

Życzenia wielkanocne abpa Marka Jędraszewskiego
04/04

Życzenia naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
Niech te święta dla wszystkich Państwa będą pełne radości,
pokoju i nadziei, które przynosi nam zmartwychwstały, zwycięski Chrystus (...)

 

Podsumowanie konkursu parafialnego
19/03

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Józefa, odbyło się podsumowanie parafialnego konkursu na figurkę przedstawiającą opiekuna Świętej Rodziny, patrona rodzin, ojców i robotników. Nagrody wręczyli ks. proboszcz Jerzy Raźny oraz s. Maria Rokosz.
 
WYNIKI
Kategoria - prace wykonane samodzielnie:
I miejsce - Jakub Szynalik,
II miejsce - Dorota Dawiec, Milena Górni,
III miejsce - Natalia Abramczyk, Aleksandra Ciężadlik,
Wyróżnienia - Damian Dul, Kamil Dziedzina, Jan Grzędziak, Anna Seredyńska, Bartłomiej Uchacz, Karol Wacławik.
 
Kategoria - masa plastyczna:
I miejsce - Inga Skawińska,
II miejsce - Amelia Lipińska,
III miejsce - Maciej Abramczyk,
Wyróżnienie - Aleksandra Kuczaj.
 
Kategoria - rzeźba ludowa:
I miejsce - Zuzanna Morawska, Jan Spyrka,
II miejsce - Amelia Górni,
III miejsce - Oliwia Ryż.
 
Kategoria - technika mieszana:
I miejsce - Monika Dawiec, Bartosz Kuś,
II miejsce - Antonina Lipińska, Alicja Piekarczyk,
III miejsce - Marta i Maciej Kowalczykowie, Sandra Mazgaj.
 
Grand prix
Julia Karpierz, Weronika Karpierz, Magdalena Jakubiak-Karpierz.

List abp. Marka Jędraszewskiego
20/02

Publikujemy treść listu pasterskiego Abp. Marka Jędraszewskiego, który będzie czytany we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej w najbliższą niedzielę.

 

 

XX finał Szlachetnej Paczki w Mszanie Dolnej
06/12

Szlachetna Paczka w Mszanie Dolnej w ciągu ostatnich trzech dni rozdystrybuowała pomoc na łączną wartość…❗ 137501,71 PLN ❗ Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym za wsparcie wobec naszej inicjatywy na każdym etapie jej funkcjonowania. Szlachetna Paczka to dzieło bardzo wielu osób, o różnych poglądach, profesjach i stanach, ale o jednym, wspólnym celu. Za wszystko, co dla nas zrobiliście – dziękujemy!
 

Dekret Abpa Marka Jędraszewskiego
04/12

DEKRET
Abpa Marka Jędraszewskiego

 

Na podstawie kan. 87 §  1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Abp Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

 

Bieżące ogłoszenia dotyczące wydarzeń, transmitowanych w najbliższym czasie:

Transmisja na żywo: codzienna Msza Święta wieczorna oraz wszystkie liturgie niedzielne -

https://www.youtube.com/channel/UCVWa9NxDTXGUQV3WtzGK7oQ

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom naszego kościoła i parafii. Numery kont bankowych na które możemy kierować darowizny znajdują się w zakładce: wsparcie.

 

SAKRAMENT POKUTY-SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W naszym kościele spowiedź codziennie rano w czasie Mszy świętych oraz wieczorem przed Mszą świętą.W niedziele podczas Mszy świętych. W razie konieczności można prosić o spowiedź w zakrystii.

 

PRO MEMORIA

W każdy czwartek w godz.16.00-17.00 w budynku organistówki, obok sklepu MICHAEL, można uzyskać pomoc psychologiczną. Pani Karolina Bodziony, konsultant kryzysowy, służy pomocą wszystkim potrzebującym wsparcia psychologicznego.

Suma odpustowa z procesją
21/11

Uroczystość ku czci św. Michała Archanioła to nie tylko odpust w naszej parafii, ale też święto całego miasta. W ubiegłym roku Mszana Dolna obchodziła 10-lecie nadania patronatu św. Michała. 21 listopada 2009 r. kard. Antoni Canizares Llovera w imieniu Stolicy Apostolskiej podpisał dekret w tej sprawie. Znaczenie tego faktu podkreślił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Tadeusz Dziedzic, który od sierpnia pełni funkcję dziekana dekanatu Mszana Dolna. Obecny proboszcz parafii w Kasince Małej drogę kapłańską rozpoczynał właśnie w Mszanie Dolnej.

 

– Mszana Dolna to była moja pierwsza moja miłość kapłańska. 43 lata temu przyszedłem tutaj jako młody wikary. Wszystko, co dobrego w kapłaństwie, to tu się rozpoczynało. Wspominam to bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę być z wami i prosić św. Michała Archanioła o opiekę nad miastem, nad parafią, nad każdym z nas. Bardzo się cieszę, że tak oficjalnie i uroczyście obraliście św. Michała, żeby był patronem tego miasta. Odnawiajcie to oddanie, a on będzie nas strzegł – powiedział ks. Tadeusz Dziedzic.

 

Mszę św. koncelebrowali: gospodarz parafii ks. Jerzy Raźny; ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego; ks. infułat Franciszek Kołacz oraz ks. Robert Ryndak ze Zgromadzenia Świętego Michała.  Homilię wygłosił ks. Robert Ryndak, który do 29 września prowadził misje parafialne „Pod skrzydłami Anioła”.

 

– Bóg obdarzył nas łaską dorocznej uroczystości odpustowej ku czci patrona tego kościoła, patrona tej parafialnej wspólnoty, patrona tego miasta i, wierzę w to mocno, patrona naszych serc. Bóg obdarzył nas łaską trwających misji świętych w tym bardzo trudnym czasie. Mając świadomość patronatu św. Michała, trzeba mieć świadomość, że w czasie misji w sposób szczególny zapytać siebie i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Bóg jest w moim sercu, w moim życiu na tym pierwszym, najważniejszym miejscu – mówił ks. Robert Ryndak.

 

Oprawę mszy św. i procesji zapewniły dzieci pierwszokomunijne, Asysta Zagórzańska, Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka, schola oraz Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej. W sumie odpustowej wzięły udział cztery poczty sztandarowe: OSP Mszana Dolna, OSP Łostówka, OSP Mszana Górna i Cech Rzemiosł Różnych. Władze miasta reprezentowali Janusz Matoga i Janina Flig, przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz kilku radnych. Po uroczystości życzenia i kwiaty otrzymał ks. Rafał Cinal, który w tym tygodniu obchodził imieniny.

Obchody Święta Niepodległości
11/11

Samorządy miasta i gminy Mszana Dolna tradycyjnie zorganizowały wspólne obchody Święta Niepodległości. W tym roku były one skromniejsze – bez udziału pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP, ślubowania Strzelców oraz okolicznościowych przemówień. Mszę św. w intencji Niepodległej Ojczyzny oraz  mieszkańców miasta i gminy Mszana Dolna odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę szczerej rozmowy jako jedynego skutecznego sposobu zażegnywania konfliktów i nieporozumień zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

 

– Wymiana pism, w których zawarte są emocje, często prowadzi do zaognienia sytuacji. Nic nie zastąpi rozmowy w cztery oczy. Dla dobra bliźniego potrzebne jest chrześcijańskie napomnienie. Potrzebna jest też pokora, by je przyjąć – mówił ks. Jerzy Raźny.

 

O godz. 12.00 uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Następnie delegacje parafii, obu samorządów oraz nieliczni mieszkańcy udali się na  cmentarz, by złożyć wiązanki i zapalić znicze na pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu oraz na grobach żołnierzy, walczących w I wojnie światowej. Miasto Mszana Dolna reprezentowali: burmistrz Anna Pękała, przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Matoga, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Janina Flig, radni Stanisław Antosz i Jan Szynalik. Z kolei gminę Mszana Dolna reprezentowali: wójt Bolesław Żaba, zastępca wójta, Katarzyna Szybiak oraz przewodniczący Rady Gminy, Jan Chorągwicki. Ks. proboszcz Jerzy Raźny poprowadził krótką modlitwę. Znicze zapalili także mieszkańcy Mszany Dolnej.

Uroczyste dożynki w naszej parafii
06/09

Gospodarzami tegorocznych dożynek, które odbyły się 30 sierpnia, byli mieszkańcy ul. Spadochroniarzy. Przed ołtarzem złożyli tradycyjny wieniec oraz płody rolne. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Jerzy Raźny. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała kapela „Łostowianie”. Chociaż rolnictwem w Mszanie Dolnej zajmuje się coraz mniej osób, tradycja jest wciąż żywa. – Teraz dziękujemy za wszystkie łaski, które otrzymujemy od Boga i modlimy się, żeby nigdy nikomu nie zabrakło chleba – mówił na zakończenie Jerzy Łabuz, przedstawiciel mieszkańców ul. Spadochroniarzy.

Dożynki w kaplicy w Łostówce
06/09

Mieszkańcy Łostówki dziękowali za tegoroczne plony 6 września podczas mszy św. w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Raźny. Koncelebrował ją ks. Bogusław Batkiewicz, który od 1992 r. pracuje w Rio de Janeiro w Brazylii. W homilii ks. Jerzy Raźny zwrócił uwagę na biedę, zwłaszcza wśród dzieci, z którą stykają się misjonarze, pracujący w Ameryce Południowej i innych ubogich regionach świata.


– Niech udział w tej mszy św. będzie wyrazem dziękczynienia za wszelkie dobro, którego doświadczamy – mówił ks. proboszcz. Tradycyjny wieniec oraz dary dożynkowe przynieśli do kaplicy przedstawiciele osiedli Ciemniaki i Sutory Dolne. Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Łostowianie” w składzie: Dariusz Chorągwicki, Patrycja Dudzik, Joanna Krzysztofiak, Tomasz Łabuz, Dorota Potaczek oraz Joanna Potaczek.

Linki

Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. św. Michała Archanioła, siedziba: 34-730 Mszana Dolna, Jana Pawła II nr 3.